Bio SENSOR PROGRAMMA

Neurologische stimulatie

Wij maken bij onze puppies gebruik van het “Bio Sensor” of “Superdog” programma. Dit zijn 5 oefeningen die zorgen voor vroeg neurologische stimulatie gedurende de 3e tot de 16e levensdag van de pup.

Onder de naam “Bio Sensor” werd dit programma ontwikkeld door het Amerikaanse leger met als doel het verbeteren van de prestaties van honden met een militair doel. Later werd dit programma bij het grote publiek bekend onder de naam “Superdog” Program. Gebaseerd op jaren lange research heeft het Amerikaanse leger ontdekt dat vroeg neurologische oefeningen een belangrijk blijvend effect op de hond kunnen hebben. Hun studie heeft bevestigd dat er specifieke tijdsperiodes in het leven van de hond zijn waarop neurologische stimulatie een optimaal resultaat behaald. De eerste periode betreft de periode die begint op de derde dag en duurt tot en met de zestiende dag. Deze tijdsinterval is een periode van versnelde neurologische groei en ontwikkeling, en is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van het individu. Het “Bio Sensor” programma is ook ontwikkeld om door middel van vroeg neurologische stimulatie de hond een superieur voordeel te geven.

Het programma bestaat uit vijf oefeningen, die ontwikkeld zijn om het neurologisch systeem te stimuleren. De vijf oefeningen worden per pup gedaan in volgorde van voorkeur. De oefeningen worden van 1 tot 5 gedaan, voordat met de volgende pup wordt gestart. De handelingen voor iedere pup eens per dag bestaan uit de volgende 5 oefeningen:
1. Tactiele stimulatie: De pup wordt vastgehouden in 1 hand en de pup wordt zachtjes tussen de tenen gekieteld met een wattenstaafje. Alle voetjes, 1 voor 1 met een stimulatie tijd van 3 – 5 seconde. Het is niet nodig om te zien dat de pup het kietelen voelt.
2. Hoofd omhoog houden: Met twee handen wordt de pup rechtop gehouden, met de kop omhoog en de staart recht onder het hoofd. Dit is een opwaartse positie. De tijd van stimulatie is 3 – 5 seconde.
3. Hoofd naar beneden houden: Met twee handen wordt de pup stevig vastgehouden. Het hoofd wordt neerwaarts gehouden, gericht op de grond, en het staartje recht erboven. Tijd van stimulatie 3 – 5 seconde.
4. Buik omhoog houden: Hou de pup zo dat zijn rug in de palm van je hand ligt met zijn snuitje en buik naar het plafond gericht. De pup mag tijdens deze oefening slapen of tegensputteren. Duur van stimulatie 3 – 5 seconde. 5. Thermale stimulatie: Gebruik een vochtige doek die voor tenminste 5 minuten is gekoeld in de diepvries. Plaats de pup op de doek met de pootjes omlaag. Beperk de pup niet in de mogelijkheid zich te bewegen. Tijd van stimulatie 3 – 5 seconde.

Deze 5 oefeningen zorgen voor neurologische stimulatie die anders niet op een natuurlijke manier hadden plaatsgevonden binnen deze zelfde tijdsperiode. De oefeningen moeten slechts 1 maal per dag worden uitgevoerd, en niet langer dan de geadviseerde periode. Over stimulering van het neurologisch stelsel kan averechtse gevolgen hebben. De impact van de oefeningen is dat het neurologisch stelsel eerder wordt gestimuleerd dan normaal verwacht. Het resultaat is een toegenomen capaciteit die later zal helpen het verschil te maken in de prestaties van de hond. Deze oefeningen zijn geen vervanging voor het regelmatig vasthouden en spelen met de pup, de socialisatie en het hechtingsproces.

Er worden 5 voordelen waargenomen bij pups die zijn onderworpen aan het Bio Sensor Programma:

1. Betere cardio vasculaire prestaties (hartritme)
2. Sterkere hartslag
3. Sterkere adrenaline klieren
4. Meer tolerantie t.o.v. stress
5. Grotere weerstand tegen ziektes